Bästa dagarna

 De bästa dagarna i Ditt liv
är inte dagarna av succé
utan alla de dagar då Du under stunder
av depression och förtvivlan
ser i Dig själv en vilja
att besvara livets utmaningar
och Du ser ett löfte
om en bättre morgondag och goda resultat.