Natur och växter i det fria
Tillbaks

Blandat från skog och mark
   
   
 
Här har bävern varit framme.
     
     

Naturen som formgivare
     
     

Samtliga stenar/figurer har hittats på Ribersborgsstranden, om inget annat anges.
     
     
     
     
     
   


Sjö, å och bäck
Sommar - Skånsk insjö
Forsakar vid Linderödsåsen. Fallen är nästan 20 meter tillsammans.
     
Tillbaks

Ytliga trädrötter
   
   
Tillbaks

Brösarps backar
På övre bilden har ljungen inte slagit ut. Den undre visar ljungen i blom med hjälp av ett bildprogram.
 
 
 
 
Tillbaks

Åkermark söder om Malmö
 
   
     
     
   
     
   
   
     

Tillbaks


Svamp
 
Vilken lycka att hitta sådana kantarellställen
Dom här skall man bara njuta av som vackra inslag i naturen
     


V
äxter
     
     
       
     
     
   

     
   
     
     
     
     
       
     
     
       
   
     
     
     
Tillbaks