Sten på olika sätt
Tillbaks


Strandkanten
     
     
     
     
TillbaksStenvallar mot havet
   
   
     
Tillbaks

Stenarrangemang i tätort
   
   
     
     

Tillbaks


Högtidligt värre ...
Gustav den VI Adolf, 1954-06-22
Tillbaks

I skog och mark finns mycket sten av varierande slag
     
     
     
   
   
   
Tillbaks

Stenmurar och broar
Gamla stenmurar i skog och mark, är rester efter gamla tiders avskiljning av markområden.
Inom murarna kan det ha funnits betes- eller odlingsmark.
   
     
   
   
   
   
     
     
     
   
     
   

Tillbaks