Swing Inn 10 november 2002

Åter till bildmenyn

Gunhild Carling Swing Band

Ola Åkerman
Olof Löfgren
Gunhild, nu med Round Midnight Big Band och Ola Åkerman som "the Bandleader"
Åter till bildmenyn