Min hemsida skall uppfattas som en stunds avkoppling och njutning av sådant jag själv uppskattar.
Rikt material av egna bilder. Motiv som till stor del kan ses alldeles i vår närhet om vi bara ger oss tid att stanna upp
och reflektera över allt vackert i vår omgivning. Tror vi alla behöver stanna upp
ibland och se oss omkring, för att må bra.


Hemsidan uppdaterad senast 2018-02-05