Billebjer 2014-03-11

Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder


Billebjer, eller Billebjär, är ett bergsparti och tidigare stenbrott på Romeleåsen
knappt tio kilometer öster om centrala Lund och någon kilometer norr om Dalby

 
     
     
  Usch och fy. Skamligt lämnat platsen så här ...
     
     

Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder

Dalby Söderskog, Norreskog och Billebjer 2005
Tillsammans bildar dessa områden ett fantastiskt stycke Skånsk natur, väl värt ett eller flera besök


Hagområdet mellan Söder- och Norreskog med Billebjer i bakgrunden
Dalby Hage eller Dalby Söderskog som är det riktiga namnet, blev nationalpark 1918 med syfte att bevara en bit Skånsk ädellövskog.

Området hade tidigare varit hagmark.Gränsande till Söderskogen ligger ett öppet hagområde som ännu används som betesmark. Området kan passeras för att komma till Dalby
Norreskog, som också är gammal lövskogsmark.

Ytterligare en sevärdhet - Billebjer - är värt ett besök. Utsikten över Skånska slätten på våren är fantastisk.Tillsammans bildar dessa områden ett fantastiskt stycke Skånsk natur.

Norreskog

Utsikten är hänförande
 
 
 
 
 

Billebjer består av lövskog, fäladsmark, gamla vattenfyllda stenbrott och bergbranter. Floran omfattar mer än 300 arter, bl a Backsippa och Gullviva.

Ganska lättvandrade stigar finns i området om man beaktar försiktighet och är beredd på efter Skånska mått mätt, "branta" höjdskillnader.

Vad är väl mer Skånskt än ett blommande rapsfält sett från ovan mot blå himmel.

 
   
 
 

Söderskogen erbjuder många intressanta "installationer" i form av vildvuxna träd, såväl friska som rester av gamla förvridna skelett.

Ett genomgående tema i mina naturkontakter, stanna upp, begrunda och njut!

   

Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder