Husie mosse 2016-07-08
Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder


På 80-talet dämdes den igenväxande våtmarken upp för att bilda en damm. Dagens våtmark med vattenspegel
är alltså återskapad. Sjön som invigdes 1997 är nära en halv kilometer lång.
Den här dagen besökte vi platsen med vänner, som också gillar naturupplevelser.
     
 
Okänt boende
 
     
     
   

Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder