Tåssjö - Västersjön/Rössjön i NV Skåne 2 - 4 maj 2006
Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder

Pilgrimmsvandring

Vackra djur i vacker natur vid Rössjöholms gods - Praktfulla Rodhedendrom (nedan)
Lägerskolan i Tåssjö blev gruppens boende i helgen
Blev en gråmulen första dag, men som bekant finns inget dåligt väder -
bara dåliga kläder, dock inte för oss
Stanna upp en stund och sänk blicken - njut av naturens olika skepnader, så fulländat och vackert
*
  Min barndoms träd stå jublande kring mig: o människa!
och gräset mig hälsar välkommen ur främmande land.
Mitt huvud jag lutar i gräset: nu äntligen hemma.
Nu vänder jag ryggen åt allting som ligger bakom mig:
mina enda kamrater bli skogen och stranden och sjön.

Nu dricker jag visdom ur granarnas saftfyllda krona,
nu dricker jag sanning ur björkens förtorkade stam,
nu dricker jag makt ur det minsta och spädaste grässtrå:
en väldig beskyddare räcker mig nådigt sin hand.

Edit Södergran (1892 - 1923)


Iordningställda rastplatser finns här och var - inbjuder till fika och siesta
Som sagt - ge Dig tid att låta blicken fara runt under vandringen och se naturens mångskiftande detaljer
En stunds återhämtning och eftertanke i lövskogens pelarsal
Att traditionen med stenmurar lever kvar känns bra - harmonierar skönt med naturen
Efter lång dags vandring kommer belöningen - mat o dryck.
Knyte med många läckerheter - här desserterna.


Tåssjö kyrka, vackert belägen i vårgrönskan
Kortare vandring på söndagen

Hvad är ljufligare än den hvita nordiska junimorgonhimlen!
Hur många junimorgnar är där på ett människolif?
De äro ej så synnerligen svåra att räkna - och allra minst dem man verkligen mött!

Vilhelm Ekelund
Rester av skogen på olika sätt.
Gammal förmultnande stubbe och nyfällt timmer - kanske stormens härjningar.
Picknick med gårdagens rester vid lummigt inbäddad sjö
Åter igen - se Dig omkring.
Naturen bjuder på ett mångfald av små fantastiska och finstämda upplevelser

Två vandringsdagar i stilla och rofylld natur, är utmärkt medicin för kropp och själ.
Något som fler borde ge sig tid till i vår allt mer kärvare värld.
Inse Din litenhet som en pusselbit i ett större sammanhang med naturen som enande kraft.

Åter till Skånemenyn | Till menyn för årets bilder