Pataholm - 3 mil norr om Kalmar
Tillbaks


Följande text är hämtad från Wikipedia, nätets eget lexicon.

Pataholm, tidigare municipalköping vid Kalmarsund i Mönsterås kommun.

Pataholm är ett välbevarat kustsamhälle (bebyggelsen idag är densamma som på 1800-talet), som under 1800-talet var en viktig handelsplats som lydköping åt Kalmars borgare. Pataholm uppstod som en handelsplats under 1600-talet.

Under 1700-talet var Pataholm den största köpingen längs Smålandskusten, och man sjösatte många fartyg, bland annat Catharina Maria 1757, Twå Bröder 1763 och Sofia Magdalena 1770. Sjöfarten kulminerade under 1800-talet fram till 1920.

I Pataholm kan man se byggnader och stadsplanering från förr, där Harbergska gården och Hullgrenska gården intar en central plats vid den gamla köpingens kullerstenstorg. Pataholm var hemort för Sveriges sista seglande brigg, Gerda, som 1936 lämnade Pataholm för att bli ett museifartyg i Gävle, där hon en gång byggdes.

Rakt över Kalmarsund kan man härifrån se Borgholms slottsruin. Pataholm har ett 20-tal åretruntboende.

Tillbaks